Ranní modlitba

Ranní modlitba

Ó Bože, celou tuto noc
zas chránila mě tvoje moc.

Buď za to ctěn a veleben
a prosím tě: i tento den
ty dobrý, svatý Otče můj,
mě hříchu, smrti ochraňuj!

Myšlenky, slova, skutky své
chci obětovat ke cti Tvé.

Maria, Máti přemilá,
přimluv se za mě u Syna,
jehož nechť chválí každý hlas,
jak nyní, tak po všechen čas.

Amen.