Večerní modlitba

Večerní modlitba

Dřív, nežli ke spánku ulehnu,
k Bohu své srdce pozvednu.

Buď věčně chválen, veleben
za vše, co dals mi tento den.

A jestli v čem jsem pochybil,
prosím tě, bys mi odpustil.

Pak spokojeně mohu spát,
můj anděl bude při mně stát.

Maria, Boží Rodičko,
ó chraň mne, chraň mne, Matičko!

A Ty, můj Kriste Ježíši,
můj Bože, dobro nejvyšší,
v Tvé rány sebe ukrývám,
pak šťastně, klidně usínám.

Amen.